برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان به ناچاری pdf عطیه جبلی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان عطیه جبلی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 با صدای جیغِ بلند من و خـوردن سرم تـوی فرمون،دیگـه نفهمـیـدم چی شـد .نویـد از درِ دادسرا بیرون اومدم و با موکلم خداحافظی کردم و به سمت ماشین رفتم . اومدم در رو باز کنم که تلفنم زنگ خـورد، نگـاه کردم و دیـدم نیلوفر پشتـه خطه…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان