برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ملودی پیانوی شکستـه pdf از الیسا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الیسا مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/درام/خانوادگی/خشونت

خلاصه رمان ملودی پیانوی شکستـه

عمارتی بزرگ غرق در تاریکی

ارباب زاده ای که بویی از احساس نبرده است

و بر خلاف ظاهر فریبنده .درون سیاه دارد

پیانوی در هم شکستـه ای که هر شبانگـاه خبر از طلسم این مرد مـیـدهد .

داستانی دور از تخیل .

و بر اساس وقایع

تـوصیه:قول مـیـدم اگـه بخـونیـد چندین و چندبار دیگـه بخـواییـد بخـوندیش!

داستان ایرانی نیست و فضای بازی داره. رده سنیشم ۲۰ به بالا متشکرم.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان ملودی پیانوی شکستـه

پامو که از دفتر گذاشتم بیرون تازه فهمـیـدم چه غلطی کردم من به زور همـی ن

درسا ی خـودمو مـیخـوندم حالا بور س ی ه رو بای د چیکـار کنم حالا اینا به کنار ای ن

گـاو وحشی که کنارم وایستاد ه رو چیکـار کنم اخه یکی نیس بگـه

دختر اسم خـودتـو نوشت ی چرا پری روهم قاطی کردی.

برگشتم به پ ری نگـاه کردم فقط منتظر ی ه پارچه قرمز بود تا بهم حمله کنه=/نیشم و

براش باز کردم تا خـواستم چی زی بگم پری د ??‍♀️ طرفم منم تا

وضعیتـو قرمزه آ تیشی دیـد م چهارتا پا قرض کردم و الفرا ر

حالا من بدو،پر ی بدو .
وضعیتی بود فوق العاده ضایععععع، همه اونایی که اونجا بودن مثل وزغ زل زده بودن بهمون

حواسم باز رفتـه بود پ ی فکرا ی چرت و پرت که ی ه دفعه بوووم خـوردم به ی ه چی

آی ننه سرم داغون شـدم آ ی ننه دماغ خـوشگلم(الکی مثلا )الکی واسه خـودم اه و

ناله مـیکردم درحال ی که هی چیم نبود گفتم حتما ? مثل این رمانا خـوردم به ی ه

پسر هلو اینجور ی کنم اخرش اون عاشقم مـیشـه و در……

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان