ساعت مردانه خارج کردن میخ از قلب بیمار بدون عمل جراحی باز

در یک عمل جراحی حساس میخ از قلب بیمار بدون جراحی باز خارج شد.به گزارش فارس، بیماری 47 ساله که به دلیل مشکلات روحی و روانی خود را مورد اصابت دستگاه پرچ بادی با میخ 10 سانتیمتری قرار داده بود، از مرکز دیگری به بیمارستان دکتر بهشتی منتقل شده و با توجه به اینکه محل اصابت میخ روی پرده پریکارد قلب بود، به صورت اورژانسی مورد جراحی توراکوسکوپی قرا گرفت.پس از پذیرش این فرد در بیمارستان، بلافاصله برای بیمار آنتی بیوتیک تجویز و مشخص شد که میخ از داخل ریه به پرده پریکارد قلب بیمار وارد شده است.پس از آزادسازی بافت ریه، بدون عمل جراحی قلب باز و فقط با دو برش یک سانتیمتری به آرامی پرده پریکارد آزاد شد و جسم خارجی بیرون آورده شده و سپس پریکارد ترمیم شد. بیمار 24 ساعت بعد با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد.این عمل حساس توسط دکتر اشراقی فوق تخصص جراحی توراکس و با همکاری دکتر تقوی و دکتر پورفخاران متخصصان جراحی عمومی انجام شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید