ساعت مردانه ۸۰۰۰ بالن روشن به جای دیوار جدایی در برلین

سرانجام «میخائیل گورباچف» رئیس‌جمهوری شوروی در ششم ژوئیه ۱۹۸۹ از خانه مشترک اروپایی را مطرح ساخت و در روز نهم نوامبر، ۱۹۸۹ یعنی نزدیک به سی سال پس از احداث این سازه، دیوار برلین فرو ریخت. بعد از این واقعه در سراسر آلمان به ویژه در برلین، همه مردم به شادی و سرور پرداختند و سرانجام در دوازدهم سپتامبر ۱۹۹۰ اصل وحدت آلمان پذیرفته شد و دو نیمه شرقی و غربی آلمان پس از ۴۶ سال به یکدیگر پیوستند و آلمان واحد دوباره تشکیل شد. حال با گذشت نزدیک به بیست و شش سال از آن روز تاریخی، به جای دیوارهای بتونی که یادآور خاطرات تلخ و شیرین است، هشت هزار حباب بالنی شکل چراغدار در این مرز قرار گرفته و چه بسا همچنان برای بسیاری از مردم جهان و ملت آلمان حامل پیام‌هایی بسیار عمیق باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید