ساعت مردانه یونسی: مسئله دراویش دارد حل می شود

دستیار ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی به خبرآنلاین درباره بازداشت برخی از عناصر وابسته به وهابیون در اطراف تهران، توضیح داد.به گزارش خبرآنلاین، علی یونسی، که روز گذشته از غرفه موسسه رسانه ای خبر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها بازدید می کرد، درباره خبر بازداشت برخی از منسوبان به وهابیون در حین انجام مراسم توهین آمیز به مقدسات شیعیان گفت این ها بازی سیاسی است و یک نفر ایرانی مخالف امام حسین(ع) وجود ندارد. در ادامه این گپ و گفت کوتاه وزیر اسبق اطلاعات را می خوانید: اخیرا عنوان شده برخی از فعالیتهای وهابیون در ماه محرم و در اطراف تهران مشاهده و برخوردهایی نیز در این باره صورت گرفته. حضور برخی از جوانان ایرانی را این گونه مراسم توهین آمیز تایید می کنید؟من این مسئله را اصلا تایید نمی کنم. نه فقط در اینجا بلکه در هیچ جای ایران، کسانی پیدا نمی شوند ضد امام حسین (ع) باشند. حتی من یک نفر را هم سراغ ندارم. حتی یک نفر ایرانی هم پیدا نمی شود چه مسلمان و چه غیر مسلمان که با امام حسین (ع) مخالف باشد. اینها چه هستند، نمی دانم. اینها تولید خبر است یا نمایشی که بر پا کرده اند، نمی دانم از کجاست. ولی اطلاع عمیقی که از فرهنگ ایراینیان دارم، می گویم یک نفر هم در ایران پیدا نمی شود مخالف امام حسین (ع) باشد. یعنی عوامل خارجی بوده اند؟نمی دانم چه بودند و که بودند. شما وجدان خودتان نیز می گوید یک نفر ایرانی پیدا شود مخالف امام حسین(ع) باشد؟قطعا اینطور نیست و ما هم تعجب کردیم که این خبرها می آید. خارجی ها هستند؟حالا اگر چنانچه آمده اند این مسایل و این بازی را مطرح کرده اند باید ببینیم چه بازی ای است. شاید هم یک بازی سیاسی باشد.در مناطق جنوب استان فارس که محل زندگی اهل تسنن هستند،شنیده شده برخی از عضوگیری ها توسط عوامل گروه های تروریستی مانند داعش که مرتبط با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، صورت می گیرد. این مسئله را تایید می کنید؟هیچ عضوگیری گروه های تروریستی در ایران نداریم. ممکن است تک و توک برخی ایرانیها باشند و انگشت شماری به گروه های تروریستی پیوسته باشند منتهی اهل سنت ایران و علمای آنها نیز به شدت مخالف وهابیون، داعشف طلبان، القاعده و تروریستها هستند. شما نگاه کنید تابحال یک ایرانی عملیات تروریستی انتحاری انجام داده؟ولی مواردی ازاین اعضا ظاهرا بازداشت شده اند؟اگر چنانچه یک نفر یا دو نفر باشد، یک جریان نیست. در ایران چنین چیزی نداریم.درباره مسایل مربوط به بازداشت جمعی از درویشها چه اقدامی انجام داده اید؟مسئله دراویش دارد حل می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید