ساعت مردانه کویت: “بی‌ملیت‌ها” شهروند کومور شوند!

حدود یک صد هزار نفر از سکنه کویت که فاقد هرگونه ملیتی هستند و اصطلاحا “بِدون ملیت” نامیده می‌شوند به دریافت ملیت مجمع الجزایر کومور در آفریقا فراخوانده شده‌اند.به گزارش ایسنا یک مقام ارشد وزارت کشور کویت به یک روزنامه محلی گفته به این افراد امکان پر کردن یک درخواست ویژه برای شهروندی کومور با عنوان متقاضی بازرگانی داده خواهد شد.بدون ملیت‌های کویت خود را کویتی می‌دانند اما دولت کویت آنها را به شهروندی این کشور حاشیه خلیج فارس قبول ندارد.در سالهای اخیر، درخواست این گروه برای دریافت شهروندی کویت در این کشور با تظاهرات‌های متعدد همراه بوده که در مواردی پلیس با آنها برخورد کرده و صدها نفر را هم دستگیر کرده است.به گزارش بی.بی.سی دولت کویت می‌گوید تنها ۳۴ هزار نفر از این افراد واجد شرایط دریافت ملیت کویتی هستند. دولت کویت دیگر افراد بدون ملیت را یا مهاجر و یا فرزندان مهاجرانی می‌داند که طی نیم قرن گذشته و بعد از اکتشاف نفت به کویت آمده‌اند.کومور مجموعه جزایری در شرق آفریقا است که اقتصاد بسیار ضعیفی دارد اما عضو اتحادیه عرب است.این مجمع الجزایر که پیش تر مستعمره فرانسه بوده، سالها با خشونت و جنگ داخلی دست به گریبان بوده و بارها تا مرز فروپاشی و تجزیه پیش رفته است.مقام ارشد وزارت کشور کویت گفته “بدون ملیت‌هایی” که برای شهروندی کومور اقدام کنند علاوه بر دریافت اجازه اقامت در کویت از مزایای تحصیل و بیمه بهداشتی هم برخوردار می‌شوند.وی گفته فرآیند ثبت نام از متقاضیان به محض باز شدن سفارت کومور در کویت طی چند ماه آینده آغاز می‌شود.دولت کومور هنوز در ارتباط با این خبر اظهار نظری نکرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید