ساعت مردانه يك ايراني در جمع 5 مهندس هسته اي ترور شده

خبرگزاری رویترز مدعی شد یکی از پنج مهندس هسته‌ای که روز یکشنبه در شمال دمشق ترور شدند، ایرانی است. به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه مدعی شد که یکی از پنج مهندسی که یکشنبه (دیروز) در «برزه» در شمال دمشق ترور شدند، ایرانی است.رویترز اعلام کرد که چهار نفر تبعه سوریه هستند و نفر پنجم ایرانی است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید