ساعت مردانه شایسته رئیس فدراسیون تنیس ماند

مجید شایسته با کسب آرای اعضای مجمع فدراسیون تنیس، به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تنیس ظهر امروز دوشنبه در سالن مجامع آکادمی ملی المپیک با حضور نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و با حضور 38 عضو این مجمع برگزار شد که در پایان مجید شایسته با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس چهار سال آینده انتخاب شد.در این مجمع که یازده کاندیدا ثبت نام کرده بودند، با انصراف چهار نفر از آنها، انتخابات با حضور 7 نامزد ریاست فدراسیون برگزار شد که در دور اول محمد جمشیدی 18 رای و مجید شایسته 17 رای کسب کردند تا کار به دور دوم کشیده شود. در این رای گیری اسماعیلی، طباطبایی هر کدام یک رای کسب کردند و یک رای هم سفید به صندوق انداخته شده بود.در دور دوم مجید شایسته 19 رای کسب کرد و محمد جمشیدی 17 رای را کسب کرد تا شایسته برای چهار سال دیگر رئیس فدراسیون تنیس بماند. شایسته در دوره گذشته ریاست این فدراسیون را برعهده داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید