ساعت مردانه سرنوشت مصر، عراق یا سوریه در انتظار ترکیه

یکی از اعضای گروه پ.ک.ک گفته است با این سیاستهای اردوغان سرنوشت ترکیه همچون مصر، عراق یا سوریه است.به گزارش سایت خبری آورآسیانت آذربایجان، جمیل باییک یکی از رهبران پ.ک.ک گفته است: حزب عدالت و توسعه با نگاه به چشمان ملت ترکیه، آشکارا دروغ میگوید. او افزوده است: ترکیه دیگر تنها مانده است، دولت به صورت روشن قصد حل مشکل کردها و دیگر اقلیتها را ندارد.این عضو پ.ک.ک افزود: این کشور بار دیگر در تلاش است تا از نیروی ارتش استفاده کند،آنکارا دیگر در نظام بین الملل نفوذی ندارد وکشورهایی که درگذشته از ترکیه حمایت میکردند، دیگر درکنار این کشور نیستند. آنکارا به مرور زمان تنهاتر میشود و شرایط برای گسترش جنگ داخلی افزایش می یابد.جمیل باییک در نهایت گفت: اگر اردوغان همین راه را ادامه دهد، در ترکیه کودتایی همچون مصر رخ خواهد داد و یا سرنوشت کشورهایی همپون عراق جدید وسوریه در انتظار ترکیه خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید