ساعت مردانه ربیعی: متکدیان حمایت می شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متکدیانی که به دنبال فشارهای اجتماعی به خیابان ها رانده شده اند، پس از تفکیک آنها از متکدیان حرفه ای، از سطح خیابانهای شهر جمع آوری شده و ساماندهی خواهند شد.علی ربیعی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: مراکزی برای اسکان متکدیان در نظر گرفته می شود تا آسیب دیدگان اجتماعی که بخشی از آنها نیز معتادان هستند؛ در آنجا نگهداری شوند.وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید، رفاه شهروندان اجتماعی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است، گفت: با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بهزیستی نشست هایی در حال برگزاری است تا بتوانیم راهکارهای مناسب را برای ساماندهی این افراد اتخاذ کنیم.وی ادامه داد: مراکزی نیز برای کودکان کار در خیابان در نظر گرفته شده تا این کودکان تحت آموزش و تغذیه مناسب قرار گیرند.ربیعی توضیح داد: بخشی از متکدیان به شکل حرفه ای کار می کنند و بخش دیگر به دلایل نامتعارف اجتماعی به خیابانها رانده شده اند، که تفکیک این دو گروه از یکدیگر مشکل است و همین امر ساماندهی کار را سخت می کند.وزیر رفاه اجتماعی یادآور شد: ساماندهی افراد آسیب دیده اجتماعی و حتی متکدیان حرفه ای کاری دشوار است زیرا آنها پس از مدتی می خواهند از این مراکز خارج شوند.به گزارش ایرنا، بی تردید عزمی که دولت تدبیر و امید در توسعه رفاه اجتماعی دارد همه جامعه از آن بهره مند خواهند شد اما این راهی دشوار است و عزمی همه جانبه در بخش های مختلف را می طلبد.بهبود وضعیت معیشت خانوارها، رفع فقر غذایی، به حرکت درآوردن چرخ صنعت، رونق تولید در واحدهای کوچک و متوسط، جلوگیری از تبعیض، توسعه متوازن،مهار فساد و رانتهای اقتصادی توسط عده ای معدود که تبعات آن جمعیت کثیری از جامعه را در برمی گیرد و در نهایت توزیع عادلانه ثروت،شفاف سازی و جلوگیری از تمرکزگرایی ثروت در دست عده ای قلیل با انجام برنامه های کوتاه مدت میسر نیست.هم اکنون سازمانهای مردم نهاد زیادی در سطح شهرها در خصوص حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی فعال هستند که تجارب ارزشمندی هم در این زمینه دارند. دولت باید از تجارب این گروهها یاری بگیرد زیرا با برخوردهای فیزیکی نمی توان چهره شهرها را از متکدیان پاکسازی کرد. تجربه نشان داده برخوردهای فیریکی (به شکل جمع آوری)نه تنها کارساز نیست بلکه به ضد خود تبدیل خواهد شد.توسعه رفاه اجتماعی تنها با مشارکت و اعتماد به مردم میسر است و برای انجام این مهم باید از نهادهای مدنی یاری گرفت زیرا در صورتی که دولت به تنهایی بخواهد مسئولیت این مهم را عهده دار شود نه تنها موفق نمی شود بلکه عدم موفقیت دولت، سبب بی اعتمادی مردم خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید