ساعت مردانه دولت در هزینه های جاری انقباضی عمل کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت انقباضی عمل کردن دولت در بحث هزینه های جاری، گفت: مدیریت فرارها و بسیاری از معافیت های مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثر گذار است و دولت می تواند با افزایش گستره مالیاتی به جای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد.اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خانه ملت، در رابطه با راهکارهای جلوگیری و جبران کسری بودجه، گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده، دولت باید سهم درآمد های نفتی را برای برنامه یکساله کاهش و برای افزایش سایر درآمدها برنامه ریزی کند. نماینده مردم مسجد سلیمان ، لالی ، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی ،افزود: البته برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که نوسانات حوزه درآمد های نفتی را با یک منبع پایدار داخلی جبران کند.وی تصریح کرد: البته برای ناخوشایند نشدن بودجه، دولت باید در بحث هزینه های جاری، به شدت انقباضی عمل کند تا بتواند از تحمیل فشار به مردم جلوگیری کرد، در این صورت می توان شاهد جلوگیری از کسری بودجه در سال جاری و سال های آینده بود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در رابطه با تاثیر افزایش مالیات بر جبران کسری بودجه نیز، گفت: در صورت نبود تحرک بخشی در حوزه تولید و فعال نشدن فرصت های بیکار، امکان بازگشت مالیاتی سخت  و افزایش درآمدهای مالیاتی، تنها در صورت رونق کسب و کار مقدور است.نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس راهکار دیگر را جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت : مدیریت فرارها و بسیاری از معافیت های مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثر گذار است و دولت می تواند با افزایش گستره مالیاتی به جای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید