ساعت مردانه دستور مرگ برای ٤٣ دانشجوی رشته معلمی

٤٣ دانشجوی رشته معلمی وقتی برسر حقوق آموزگاران اعتراض کردند نمی‌دانستند قربانی قتل‌عام باند تبهکار خواهند شد.  ٤٤روز از ناپدید شدن ٤٣ دانشجو می‌گذشت که پلیس ایالت جنوبی «گررو» به ردپای باندی رسید که جنایت هولناکی را رقم زده بودند.  به گزارش شهروند، «خسوس موریو کرم» دادستان کل مکزیک در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که با دستگیری چندین مظنون، مشخص شد دانشجویان به یک زباله‌دان منتقل شده و در آن‌جا پس از به قتل رسیدن، به آتش کشیده شدند تا آثاری از آنها باقی نماند.۴۳ دانشجوي معلم کارآموز در ۲۶ سپتامبر در پی حمله نیروهای پلیس مظنون به ارتباط با باندهای مواد مخدر در ایگوالا ناپدید شدند.  این حادثه در جریان یک راهپیمایی اعتراضی بر سر حقوق آموزگاران روی داد. اما پلیس شهر «ایگوالا»، پس از شلیک به سوی آنها، برخی را کشت، تعدادی را مجروح و برخی دیگر را دستگیر کرد و همه آنها را به دست باند تبهکار «مبارزان متحد» سپرد. این درحالی بود که پلیس مکزیک، خوزه لوئیس آبارکا شهردار فراری ایگوالا و همسرش را در ارتباط با این مسأله دستگیر کرد.به گفته ماموران تحقیق این پرونده، آبارکا از بیم اخلال‌‌گری این دانشجویان در جریان سخنرانی همسرش، دستور حمله پلیس به آنان را صادر کرده بود.  دادستان مکزیک براساس اعتراف دستگیرشدگان گفت: باند تبهکار، دانشجویانی که زنده مانده بودند را مورد بازجویی قرار داد تا بداند چه کسانی هستند و چرا برای اعتراض به شهر ایگوالا آمده بودند و پس از بازجویی‌ها، دانشجویان مجروح و غیرمجروح را به قتل رساندند و اجساد آنها را به یک زباله‌دانی در خارج از شهر انتقال داده و در آن‌جا این اجساد را به آتش کشیدند.  تبهکاران دستگیر شده اعتراف کردند که برای سوزاندن اجساد از بنزین، گازوییل، لاستیک، هیزم و پلاستیک استفاده کردند و برای این‌که از خاکستر شدن آنها اطمینان یابند، در مدت ١٤ ساعت و همزمان با ریختن بنزین و مواد آتشزای دیگر، کشیک کشیدند.دادستان به نقل از تبهکاران گفت:  مردی به نام «ال ترکو» به آنها دستور داد برای این‌که مشخص نشود که اجساد در آتش سوخته‌اند، بقایای اجساد دانشجویان را داخل رودخانه بریزند.موریو یادآور شد که ماموران پلیس از یک هفته قبل درحال کار در این زباله‌دانی هستند و غواصان دو کیسه زباله حاوی بقایای اجساد دانشجویان را در آب‌های رودخانه پیدا کردند اما این بقایا تا حدی خاکستر شده‌اند که نمی‌توان هویت دانشجویان را با آن مشخص کرد. دادستان مکزیک گفت: بقایای پیدا شده برای آزمایشات و تشخیص احتمالی به شهر «اینسبروک» اتریش فرستاده شدند. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید