ساعت مردانه جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به هفته آینده موکول شد

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که قرار بود امروز برگزار شود، به هفته آینده موکول شد.به گزارش تسنیم، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار بود امروز (دوشنبه) برگزار شود که این جلسه به دلیل آماده نشدن گزارش‌های مالی به صورت تکمیلی به تأخیر افتاد.قرار است حسابرس و بازرس مالی فدراسیون فوتبال گزارش مالی را به زودی تکمیل کنند و به احتمال فراوان این جلسه هفته آینده تشکیل شود.رسیدگی به گزارش‌های مالی فدراسیون فوتبال یکی از مسائل جلسه هیئت رئیسه است که برخی از اعضا ابهاماتی در این خصوص داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید