ساعت مردانه جدايي به خاطر ارتباط همسر با شوهر سابق

مرد جوان که از ارتباط همسرش با شوهر سابقش ناراحت بود، بعد از مراجعه به دادگاه خانواده به زندگي مشترک با همسرش پايان داد.به گزارش مردم سالاری، زوج جوان با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق توافقي دادند. قاضي شعبه 268 دادگاه خانواده از آنها علت درخواست طلاق را پرسيد که مرد جوان گفت: آقاي قاضي 6 ماه است که با همسرم ازدواج کرده ام ولي در اين مدت او هنوزم با همسر سابق خود در ارتباط است و هر هفته به بهانه بردن بچه پيش پدرش او را مي‌بيند. ديگر تحمل اين وضع را ندارم و مي‌خواهم از همسرم جدا شوم.بعد از حرف‌هاي اين مرد زن جوان نيز به قاضي گفت: من بايد هر هفته دخترم را پيش پدرش ببرم تا او را ببيند. براي همين مجبورم که با شوهر سابقم در ارتباط باشم. او هر هفته با من تماس مي‌گيرد و در يک جايي با من قرار مي‌گذارد تا دخترش را ببيند.وي ادامه داد: اما شوهرم زندگي را برايم جهنم کرده و ما هر هفته سر اين موضوع با هم دعوا داريم. من نمي‌توانم شوهر قبلي ام را نبينم و مانع ملاقات او با دختر بشوم. براي همين بهتر است که ما از هم جدا شويم.بعد از اصرار زوج جوان براي طلاق حکم طلاق توافقي از سوي قاضي صادر شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید