ساعت مردانه تکواندوکاران اعزامی به جام جهانی مکزیک معرفی شدند

تیم ملی تکواندوی ایران با 9 نفر در مسابقات جام جهانی و مرحله نهایی گرندپری کسب امتیاز ورودی المپیک در مکزیک شرکت خواهد کرد.به گزارش ایسنا، مسابقات جام جهانی و مرحله نهایی گرند پری کسب سهمیه المپیک 2016 ریو آذر ماه در مکزیک برگزار می شود که تیم ایران با 9 نماینده در این رقابتها شرکت خواهد کرد.مرحله نهایی مسابقات گرندپری سال 2014 از 12 تا 13 آذرماه با حضور 8 تکواندوکار برتر رنکینگ المپیک در مکزیک برگزار می‌شود که فدراسیون جهانی، فرزان عاشوزاده، بهنام اسبقی، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی برای این مسابقات دعوت کرده است.فرزان عاشورزاده در وزن اول المپیک با رنکینگ 6، بهنام اسبقی در وزن دوم المپیک با رنکینگ سوم، مهدی خدابخشی در وزن سوم المپیک با رنکینگ 4 و سجاد مردانی در وزن چهارم المپیک با رنکینگ 7 در این مسابقات شرکت می کنند.در این رقابتها، نفر اول هر وزن 80 امتیاز در راه کسب سهمیه المپیک 2016 ریو، نفر دوم 48 امتیاز، نفر سوم 28.80 امتیاز، نفر چهارم 17.28 امتیاز و نفرات پنجم نیز 12.10 امتیاز دریافت خواهند کرد.بعد از این مسابقات، ورزشکاران یک روز استراحت دارند و بلافاصله مسابقات جام جهانی برگزار خواهد شد که طبق اعلام بیژن مقانلو، سرمربی تیم ملی، پنج نماینده در این بخش خواهیم داشت.محمد باقری معتمد ،علیرضا نصرآزادنی، فرزاد عبدالهی، مسعود حجی زواره و ابوالفضل یعقوبی نفراتی هستند که به جام جهانی اعزام خواهند شد.هر تیم باید نام 7 نماینده را برای حضور در مسابقات جام جهانی اعلام می کرد که دو نفر باقیمانده را هم از بین چهار نفر حاضر در مرحله نهایی گرند پری انتخاب خواهند شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید