ساعت مردانه تصاوير رستوران هاي ايراني در جهان عرب

يکي از تفريحات برخي از شهروندان جهان عرب اين است که غذايي لذيذ در يک رستوران زيبا در منطقه اي ديدني با منظره اي جالب ميل کنند.به گزارش کاسب نيوز؛ يکي از تفريحات برخي از شهروندان جهان عرب اين است که غذايي لذيذ در يک رستوران زيبا در منطقه اي ديدني با منظره اي جالب ميل کنند.بر همين اساس بسياري از آنها گاهي تمايل پيدا مي کنند براي خوردن ناهار يا شام و يا حتي گاهي صبحانه، به همراه خانواده، دوستان، نزديکان و هر فردي ديگر به يکي از ده ها رستوران ايراني موجود در جهان عرب بروند.بدون شک هدف اين افراد، علاوه بر گذراندن وقتي خاطره انگيز و به ياد ماندني با خانواده، دوستان و نزديکانشان است، همچنين در پي آن هستند که حتي براي يک بار هم که شده از خوردن غذاي ايراني لذت ببرند. کما اينکه بسياري از آنها به يک بار خوردن غذاي ايراني بسنده نمي کنند و دفعات ديگري هم مشتري رستوران هاي ايراني مي شوند.در ذيل تصاوير برخي از رستوران هاي ايراني موجود در کشورهاي عربي را آورده ايم: #carousel15816, #thumbs15816 , #carousel_desc15816 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper15816 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper215816 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel15816 span, #carousel15816 img, #thumbs15816 a, #thumbs15816 img { display: block; float: left; } #carousel_desc15816 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel15816 span, #carousel15816 a, #thumbs15816 span, #thumbs15816 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel15816 img, #thumbs15816 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel15816 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc15816 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper15816 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs15816 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs15816 a:hover, #thumbs15816 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail15816 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail15816:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail15816 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail15816:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail15816, .prev_thumbnail15816 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel15816’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc15816’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs15816’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail15816’, next: ‘.prev_thumbnail15816’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs15816 a’).click(function() { $(‘#carousel15816’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc15816’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs15816 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید