ساعت مردانه تاملي در حكم انتصاب رئيس جديد رسانه ملي

محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله رسالت نوشت:دكتر محمد سرافراز با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان پنجمين رئيس رسانه ملي پس از انقلاب منصوب شد. او اولين كسي است كه از خانواده رسانه ملي با بيش از 20 سال سابقه كار در اين رسانه منصوب مي‌شود. روساي قبلي به جز ضرغامي چنين پيشينه‌اي نداشتند، وي برادر دو شهيد و خود نيز جانباز انقلاب است و از همه مهم‌تر به بيت شريف روحانيت تعلق دارد. پدر بزرگوار او از اعضاي برجسته جامعه روحانيت مبارز تهران بود كه اكنون در ديار باقي آرميده است. كارنامه او در معاونت برون‌مرزي در مصاف با شبكه‌هاي رسانه‌اي صهيونيست‌ها و امپرياليسم خبري جهان، شفاف و روشن است. شبكه‌هاي خبري كه به زبان‌هاي گوناگون در دوران او پديد آمدند خار چشم دشمنان اسلام بودند و ميليون‌ها انسان در سراسر جهان مخاطب اصلي اين شبكه‌هاي خبري هستند.او در حالي رياست سازمان را از مهندس عزت‌الله ضرغامي تحويل مي‌گيرد كه ركوردي قابل قبول از عملكرد صداوسيما در نشر و گسترش دين و اخلاق و ترويج سبك زندگي اسلامي و نيز پاسداشت وحدت ملي و هدايت افكار عمومي در جهت مصالح و منافع ملي وجود دارد. آقاي ضرغامي در دوران پرفراز و نشيب خدمت خود در صداوسيما الحق زحمات زيادي ‌كشيدند كه در حكم مقام معظم رهبري براي معرفي رئيس جديد رسانه ملي از او و همكارانش به نيكي ياد شده و مورد تقدير و تجليل قرار گرفته‌اند.ضرغامي طي يك دهه خدمت در رسانه ملي بارها از سوي مقام معظم رهبري به دليل مديريت خوب سريال‌ها و فيلم‌هاي تلويزيوني و توليد آثار فاخر و نيز خنثي‌ كردن توطئه‌هاي دشمنان بويژه در نبرد نرم دشمن مورد تقدير قرار گرفته است. عملكرد صداوسيما در كور كردن چشم فتنه، ستايش‌برانگيز است. كارنامه صداوسيما در حفظ وحدت ملي در سايه پاسداشت فرهنگي اسلامي قابل تقدير است و اين چيزي است كه نبايد فراموش شود. او در اين مدت 222 گام استوار در سياست‌هاي كلان، معاونت سيما و صدا، معاونت امور استان‌ها، معاونت برون‌مرزي، معاونت سياسي، معاونت آموزش و پژوهش، معاونت رسانه‌هاي مجازي و مركز امور بين‌الملل و معاونت توسعه و فناوري رسانه برداشته است كه بايد اين گام‌ها با شتاب بيشتري در فصل جديد كاركرد رسانه ملي ادامه يابد. اكنون راهبرد 10 سال آينده رسانه ملي مشخص شده است. اگر درست عمل شود ما گام‌هاي بلندتري مي‌توانيم براي جهاني شدن صداوسيماي جمهوري اسلامي برداريم.در حكم مقام معظم رهبري سخن از «مسئوليت تاريخي صداوسيما» به ميان آمده است. اين مسئوليت به شرح آنچه در پيام آمده؛ حفظ و ارتقاي استقلال فرهنگي و هويت انقلاب ايران اسلامي است.همچنين بنابر آنچه در اين حكم آمده اين مسئوليت تاريخي از طريق اين ماموريت تاريخي به سرانجام مي‌رسد كه؛ فرهنگ و افكار عمومي با تكيه بر فعاليت‌ها و برنامه‌هاي حرفه‌اي پيشرفته و عميق رسانه‌اي هدايت و مديريت شود. لذا براساس اين حكم، وظيفه صداوسيما؛1- گسترش دين و اخلاق و اميد و آگاهي در جامعه است.2- ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني است.3- پشتيباني رسانه‌اي همه جانبه و مبتكرانه در امر بسيج عمومي ملت است.4- كمك به مديريت اجرايي در جهت تامين اهداف و اجراي سياست‌‌هاي كلان نظام و تحقق سند چشم‌انداز كشور است.در حكم مقام معظم رهبري روي “توليد فكر ناب ديني” تاكيد شده است. معظم‌له “عزم ملي و ابتهاج معنوي و نشاط انقلابي” آحاد جامعه را در رسيدن به اهداف انقلاب اسلامي در گرو آگاهي و معرفت عميق و گسترده مي‌دانند و تحقق اين مهم را در پيوند با سرچشمه‌هاي توليد فكر ناب ديني و خيل دلبستگان فرهيخته و پرانگيزه انقلاب اسلامي تلقي مي‌كنند.قطعا رسيدن به اين اهداف بلند در رسانه ملي مستلزم راهبردهايي است كه مشخص شده ودر پيوست حكم ابلاغ خواهد شد.”توليد فكر ناب ديني” مستلزم يك اتاق فكر فعال در رسانه ملي است. اين اتاق فكر كجاست؟ امروز بسياري از توليدات شبكه‌هاي گسترده صداوسيما برون‌سپاري شده است. كمتر توليدي را مي‌توان سراغ داشت كه در درون رسانه ملي در اتاق فكر رسانه ملي طراحي و عملياتي شده باشد. البته اين يك حسن است كه رسانه ملي از توليد ملي در تامين نيازهاي خود بهره‌مند مي‌شود. اما به هرحال رئيس رسانه ملي مخاطب اصلي پيام و حكم رهبري است و بايد در خصوص مطالبات نظام و مردم پاسخگو باشد.امروز صداوسيما داراي يك دانشگاه است. اين دانشگاه يك دانشگاه دولتي است و وابسته به صداوسيماست. لذا كادرهاي خود را بايد در اين دانشگاه تربيت كند تا بتواند ماموريت خود را در انجام “فعاليت‌‌ها و برنامه‌هاي حرفه‌اي پيشرفته و عميق رسانه‌‌اي” عملياتي كند.دانشگاه صداوسيما در سال 1348 با نام مدرسه عالي تلويزيون و سينما تاسيس شد. در سال 58 به نام مركز آموزش فني صداوسيما اولين ارتقاي خود را يافت. در سال 61 به صورت دانشكده صداوسيما درآمد و در آخرين مرحله در سال 1391 به دانشگاه صداوسيما ارتقاء يافت. امروز بيش از 30سال از قدمت اين مركز حرفه‌اي مي‌گذرد. امروز حداقل 7 دانشكده در دانشگاه صداوسيما در رشته‌هاي مختلف مورد نياز رسانه ملي فعال است بويژه دانشكده صداوسيماي قم كه به رشته ادبيات نمايشي و نيز دين و رسانه اختصاص يافته، اميدهاي رسانه ملي در توليد “فكر ناب ديني” است.به نظر مي‌رسد در فصل جديد فعاليت‌‌هاي رسانه ملي، انتقال “اتاق فكر” بخشي عظيمي از توليدات صداوسيما از برون به درون، ضروري به نظر مي‌رسد. امروز رسانه ملي اين ظرفيت را – چه به لحاظ كادر علمي و فني و چه به لحاظ كادر فرهنگي و هنري – دارد كه اين انتقال صورت پذيرد. لذا در بازآرايي جديد رسانه ملي به اين مهم عنايت شود.صداوسيما طي سال‌هاي پس از انقلاب بويژه در 10 سال گذشته به لحاظ كمي، رشد خوب و ارزنده‌اي داشته است. بالا بردن كيفيت و غني سازي محتوا نياز به “اتاق طراحي پيام” دارد. اين اتاق اكنون در رسانه ملي وجود دارد اما بايد تقويت شود، آن هم از طريق كادرهاي اصلي تربيت شده رسانه ملي كه طي دو دهه اخير در كوران كار، خاك خورده‌اند و تجربيات گرانسنگي دارند. جوان‌سازي كادرها به اين امر مهم كمك مي‌كند. سازمان صداوسيما بايد پيشگام انتقال قدرت مديريت، به نسل سوم انقلاب باشد. اين نسل قطعا مومنانه‌تر از نسل اول و دوم انقلاب از دستاوردهاي اسلام، نظام و انقلاب پاسداري خواهد كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید