ساعت مردانه برنامه رقابتهاي کشتی ساحلی آسیا

رقابتهای کشتی ساحلی بازیهای آسیایی ساحلی طي روزهای 24 تا 26 آبان ماه در شهر پوکت تایلند برگزار می شود.به گزارش خبرگزاري مهر، برنامه این رقابتها كه تيم ملي كشتي ساحلي ايران نيز در آن حضور خواهد داشت به شرح زیر است:شنبه 24 آبان ماه:ساعت 10: وزن کشی وزن 70 کیلوگرمساعت 15 تا 18:  رقابت های مقدماتی و فینال وزن 70 کیلوگرمیکشنبه 25 آبان ماه:ساعت 10: وزن کشی وزن 80 کیلوگرمساعت 15 تا 18:  رقابت های مقدماتی و فینال وزن 80 کیلوگرمدوشنبه 26 آبان ماه:ساعت 10: وزن کشی وزن +80 کیلوگرمساعت 15 تا 18:  رقابت های مقدماتی و فینال وزن +80 کیلوگرماختلاف ساعت ایران با تایلند سه ساعت و نیم است به طوری که ساعت 15 به وقت تایلند 11:30 به وقت ایران است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید