ساعت مردانه برای هیأت رئیسه و نایب رئیسی AFC ثبت‌نام می‌کنم

رئیس فدراسیون فوتبال از کاندیداتوری خود برای هیأت رئیسه و نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.به گزارش فارس، انتخابات اعضای AFC اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود و قرار است علی کفاشیان در دو بخش هیأت رئیسه و نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا کاندید شود.کفاشیان در این مورد به فارس گفت: قطعا کاندید می‌شوم چون حق ایران می‌دانم که در هر دو بخش کرسی داشته باشد. این حق ایران است که در هر دو بخش هیأت رئیسه و نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا نماینده داشته باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید