ساعت مردانه احتمال تاخیر یک روزه سفر ملی‌پوشان به قطر

تیم ملی امید فوتبال ایران قرار است فردا به قطر سفر کند اما ممکن است این سفر با یک روز تاخیر انجام شود.به گزارش فارس، تیم ملی امید فوتبال ایران قرار است فردا برای انجام 2 بازی تدارکاتی و تمرینات آماده‌سازی به قطر سفر کند. با توجه به اینکه برخی بازیکنان این تیم مشکل خروجی دارند ممکن است به دلیل فراهم نشدن شرایط حضور آنها در قطر این سفر با یک روز تاخیر انجام شود.این مسئله تا پایان وقت اداری امروز و صدور مجوز خروج بازیکنان تیم ملی مشخص خواهد شد. سفر تیم ملی به قطر ساعت 10.30 فردا قرار است انجام شود که اگر این اتفاق نیفتد این سفر روز چهارشنبه در همان ساعت و همان پرواز انجام خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید