ساعت مردانه کاهش تعداد زندانیان کشور ادامه دارد

آخرین آمارگیری تعداد زندانیان کشور، حاکی از تداوم کاهش جمعیت کیفری کشور است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق آخرین آمار  جمع‌آوری شده تا تاریخ اول مهرماه امسال، تعداد کل زندانیان کشور، 205 هزار نفر برآورد  شده است که حاکی از تداوم کاهش تعداد جمعیت کیفری زندان‌های کشور است.تعداد زندانیان کشور در ابتدای سال و طبق آمارگیری فروردین ماه، 210 هزار و 672 نفر بود که 4 ماه بعد و در آمارگیری تیرماه این تعداد به مرز 208 هزار نفر رسید و آخرین آمارگیری نیز حاکی از تداوم این کاهش است.براساس این آمار، استان خراسان رضوی با وجود کاهش حدود یک هزار نفری تعداد زندانیان، همچنان با 20 هزار و 620 نفری در رتبه اول استانهای کشور از نظر تعداد زندانیان است و پس از آن استان تهران با تعداد 20 هزار و 300 نفر در رتبه دوم قرار دارد. استان تهران در حالی که از ابتدای سال تاکنون با کاهش حدود 12 هزار نفری روبه رو بوده است اما نسبت به آمارگیری تیرماه تقریبا تغییری در تعداد زندانیان خود مشاهده نکرده است.پس از استان تهران نیز، استان فارس با 15 هزار و 745 زندانی در رتبه سوم و استان اصفهان با 14 هزار و 297 زندانی (با احتساب زندانیان کاشان 15 هزار و 274) قرار دارند.در مقابل، استان ایلام که معمولا جزو استان های کم زندانی کشور است، در انتهای این لیست قرار دارد و تنها یک هزار نفر زندانی را در زندان های خود جای داده است؛ پس از ایلام نیز استان های خراسان شمالی با 2 هزار و 140 و کهگیلویه و بویراحمد با 2 هزار و 157 زندانی در جایگاه دوم و سوم تعداد زندانی قرار دارند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید