ساعت مردانه تشنگی مردم کالشور (شور دره)

کلات کالشور که در شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی قرار دارد، به گفته خود اهالی داری ۲۱ خانوار است، مردم این کلات در گذشته هر شش ماه یکبار به ییلاق و قشلاق می‌رفتند، اما مدت دوسال است که کوچ را کنار گذشته و در محل فعلی به صورت ثابت زندگی می‌کنند. به گزارش «» مردم کلات کالشور با وجود محروم بودن از نعمت آب، برق و گاز به دلیل مراتع دام‌هایشان قادر به جابجایی مکانشان نیستند. تن‌ها چشمه آب شیرین و تامین کننده اب شرب مردم این کلاته که در فاصله‌ای دور از آن‌ها قرار دارد نیز در حال خشک شدن است، به این کلاته حتی از طریق تانکر هم آبرسانی نمی‌شود و مردم به دلیل نبود برق حسرت یک لیوان آب سرد دارند. آب چشمه فعلی آن‌ها خروجی بسیار پایینی دارد و زن‌ها و کودکان ساعت‌ها برای پر شدن دبه‌هایشان انتظار می‌کشندبا این وجود، مردم روستا روحیه‌ای آرام و شاد دارند و شکر گزار نعمت‌های خداوند هستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید