ساعت مردانه بیات: درباره لشگری اشتباه کردم

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد گفت: در خصوص عدم حضور احسان لشگری برای مرتبه سوم در نمونه‌گیری مأموران وادا اشتباه کردم.علی بیات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در خصوص احسان لشگری دچار اشتباه شده است گفت: با توجه به عدم حضور لشگری در زمان نمونه‌گیری توسط مأموران وادا فکر می‌کردم که برای بار سوم در طول امسال است که این اتفاق افتاده است، اما امسال برای دومین بار بود که این اتفاق در مورد لشگری رخ می‌داد.وی ادامه داد: در این خصوص سوال کردم و متوجه شدم اشتباه کرده‌ام؛ البته لشگری مجوز مسافرت داشته است که این مجوز هم مورد قبول مأموران وادا قرار گرفته است و قرار است که مجددا طی هفته‌های آینده نمونه‌گیری جدیدی از این کشتی‌گیر انجام شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید