ساعت مردانه اجرای نمایش «شوق حضور»

نمایش «شوق حضور» روایتگر ۱۰ تابلو از حماسه‌های ظهر عاشوراست که با حضور ۴۰ بازیگر بر صحنه اجرا می‌شود. متن این نمایش، ‌اثری منظوم از منصوره فیلی است که با ساختاری مبتنی بر حرکت، موسیقی، نریشن و روایت راوی توسط شیوا کاتوزیان طراحی و کارگردانی شده است. در این نمایش راوی در کنار نور، موسیقی و حرکت روایتگر ۱۰ تابلو‌ عاشورایی از شهادت حر بن یزید ریاحی تا بارگاه یزید است. تمامی بازیگران این نمایش بانوان دانشجو در رشته‌های مختلف دانشگاهی هستند که توسط گروه هنری حنانه آموزش تئا‌تر دیده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید