ساعت مردانه وزیر جهاد کشاورزی پاسخگو باشد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس گفت: باوجود گذشت چندسال از تصویب قانون نظام جامع دامپروری و افزایش بهره وری بخش کشاورزی در مجلس ، وزارت جهادکشاورزی هنوز برنامه و اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن این قوانین صورت نداده است.علی ایرانپور در گفت وگو با خانه ملت در تشریح محور سوال خود از حجتی وزیر جهادکشاورزی گفت: علت مغول ماندن تعدادی از قوانین مربوط به بخش کشاورزی محور سوال بنده از وزیر جهادکشاورزی است.نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حالی که قانون ارتقای بهره وری  و نظام جامع دامپروری در توسعه بخش کشاورزی نقش بسزایی دارند این قوانین مغفول مانده واجرانمی شوند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: باوجود گذشت چندسال از تصویب قانون نظام جامع دامپروری و افزایش بهره وری بخش کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، وزارت جهادکشاورزی هنوز برنامه و اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن این قوانین صورت نداده است.وی ادامه داد: در صورت اجرای قانون افزایش بهره وری و همچنین نظام جامع دامپروری چشم اندازهای تعریف شده مانند افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و بی نیاز شدن ازواردات محقق می شد بنابراین وزیر جهادکشاورزی باید نسبت به کوتاهی های خود برای اجرای این قوانین پاسخگو باشد.عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر سهم قابل توجه قانون افزایش بهره وری و نظام جامع دامپروری در توسعه بخش کشاورزی ، گفت: اگر این موارد اجرایی شود بخشی از واردات محصولات کشاورزی و همچنین گوشت متوقف خواهد شد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته آینده روز سه شنبه حجتی وزیر جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به سوالات  14 نفر از نمایندگان پاسخ می دهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید