ساعت مردانه مخالفت سیستم مالی سوئیفت با تحریم روسیه

 رییس دفتر نمایندگی سیستم مالی جهانی سوئیفت در روسیه و کشورهای همسود، مخالفت مدیریت این سازمان با تحریم روسیه را با وجود اصرار کشورهای غربی اعلام کرد.به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی، ‘متیو دهیرینگ’ روز شنبه گفت: سیستم سوئیفت باوجود فشار برخی کشورها، قصد پیوستن به تحریم های ضد روسی ندارد.وی افزود: از اینکه برای تحریم روسیه به ما فشار وارد می آورند بسیار متاسفیم اما باید به کار خود ادامه دهیم.اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود به عنوان تدابیر جدید برای اعمال فشار بر روسیه، مانع دسترسی این کشور به سیستم سوئیفت شد.رییس دفتر نمایندگی سیستم مالی جهانی سوئیفت در روسیه و کشورهای همسود خاطرنشان کرد: این اقدامات مغایر با سیاست همکاری سوئیفت خواهد بود.دهیرینگ در همین حال گفت: با توجه به اینکه سیستم سوئیفت در محدوده حقوقی اتحادیه اروپا قرار دارد، ممکن است مجبور به انجام خواسته های آن شود اما تا زمانی که چنین وضعیتی بروز نکند، سوئیفت به مشارکت با روسیه ادامه می دهد.آمریکا و اتحادیه اروپا برای مجازات روسیه به خاطر اقدامات و موضع گیری های این کشور در مساله اوکراین در ماه های اخیر چند بسته تحریم علیه این کشور اعمال کرده اند.به گزارش رسانه های روسی، اتحادیه اروپا امکان تشدید تحریم ها در مورد روسیه را بررسی می کند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید