ساعت مردانه علل کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات آمریکا

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نارضایتی از سیستم دو حزبی در آمریکا دلیل اصلی کاهش نسبت مشارکت در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بوده است.به گزارش فارس، نتایج نظرسنجی پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌دهد که اکثر مردم آمریکا از نظام دو حزبی این کشور که تنها دو جناح دموکرات و جمهوری خواهد دارد، ناراضی هستند.براین اساس 8 نفر از هر 10نفر از عملکرد کنگره ناراضی هستند و 6 نفر از هر 10نفر نیز از عملکرد دولت و کنگره آمریکا در قبال یکدیگر ناراضی و خشمگین هستند.براساس گزارش روزنامه الدستور یک سوم از رای دهندگان باوردارند که آمریکا در مسیری اشتباه قرار دارد و تنها 22 درصد آمریکایی‌ها باوردارند که نسل بعدی زندگی بهتری خواهد داشت.در همین زمینه الین لیچمن استاد تاریخ در دانشگاه واشنگتن گفته که 60 درصد از واجدین شرایط ترجیح دادند در انتخابات به سود یکی از دوحزب دموکرات و جمهوری خواه رای ندهند.گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی از آن است که رکورد مشارکت در انتخابات کنگره به 38 درصد رسیده است که رقمی بی‌سابقه در تاریخ 200 ساله ایالات متحده است.- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930817000031#sthash.Yt6UDWzQ.dpuf

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید