ساعت مردانه رعایت الگوی کشت، راه توسعه کشت پنبه

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: کشت پنبه در کشور به دلیل ضعف صنعت نساجی در حال نابودی و یکی از راههای درمان آن رعایت الگوی کشت و حماست از صنایع نساجی است.عباس پاپی زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با وضعیت کشت پنبه در کشور گفت: این محصول در دهه های اخیر به دلیل ورشکستگی صنعت نساجی دچار مشکل شده و در نتیجه، کشت آن در بسیاری از مناطق کم شد.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: کشت پنبه در منطقه خوزستان نیز به دلیل ضعف صنعت نساجی در حال تعطیلی بوده و دلیل اصلی آن، واردات بی رویه و عدم حمایت از بخش تولید پنبه و صنعت نساجی است.وی ادامه داد: کشور ترکیه اکنون به عنوان یکی از قطب های قدرتمند تولید پنبه شناخته می شود و علاوه بر تولیدکننده بودن، نیاز به واردات هم دارد، چون صنعت نساجی قدرتمند این کشور، موجب نیاز فراوان به پنبه شده است.این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: برای توسعه کشت پنبه در کشور، دولت باید زنجیره تولید از تامین نهاده های کشت تا مراحل تقویت صنعت نساجی را فراهم کند که مجددا بتوانیم در این بازار حضور داشته باشیم.وی ادامه داد: البته برای کاهش هزینه ها نیز باید به نحوی عمل کرد که توان رقابت وجود دشته باشد و دولت باید الگوی کشت را دوباره احیا کند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس همچنین در رابطه با اهمیت وجود الگوی کشت گفت: اکنون الگوی کشت در ایران در حال فراموشی بوده و شاهد آن هستیم که یکباره کشاورزان به کشت یک محصول خاص در کشور روی می آورند و این موضوع باعث می شود تولید در یک محصول خاص به شدت افزایش یابد.نماینده مردم دزفول در مجلس بیان کرد: ثمره این موضوع  غلبه عرضه بر تقاضا غلبه بوده و قیمت ها به شدت کاهش می یابد، از این رو تلاش ها باید در راستای رعایت الگوی کشت باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید