ساعت مردانه برنامه ششم توسعه خالی از رویاپردازی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر را از مهمترین شاخص های تدوین برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه باید از برنامه های آرمانی صرف نظر کرد.عثمان احمدی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت توجه به واقعیت ها در تدوین برنامه ششم توسعه کشور گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه باید از برنامه های آرمانی صرف نظر کرد و با توجه به کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز مورد توجه باشد.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نکته مهم دیگری که در تدوین برنامه ششم توسعه باید لحاظ شود توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی ها است؛ بنابراین در راستای اقتصاد مقاومتی باید از خام فروشی نفت جلوگیری شود.وی با اشاره به عملکرد مثبت تیم اقتصادی دولت یازدهم در یکسال اخیر افزود: باید پذیرفت که دولت یازدهم در زمینه های اقتصادی به مسائل کلان توجه کرد اما خواسته مهم مردم از مسئولان این است که خانوارها آثار ناشی از شاخص های مثبت اقتصادی را در هنگام خرید کالاهای اساسی احساس کنند.احمدی، توجه به معیشت خانوار را از ضرورت های کشور دانست و تاکید کرد: البته در تدوین برنامه ششم توسعه باید مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تولید کنندگان مورد توجه باشد تا زمینه برای تداوم رشد اقتصادی فراهم شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد: تحرک بخش صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده نیز نکته ای است که باید در اولویت برنامه های اقتصادی باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید