ساعت مردانه ادعای رویترز درباره طرح انتقال اورانیوم ایران

خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک دیپلمات غربی مدعی شد ایرانی‌ها با اصل انتقال اورانیوم به خارج از کشور موافق هستند، اما این مسئله نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند.به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک دیپلمات غربی مدعی شد که ایرانی‌ها با اصل انتقال اورانیوم به خارج از کشور موافق هستند، اما این مسئله نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید