ساعت مردانه آزادی رهبر شیعیان پاکستان بعد از 18 سال

 دولت ایالتی پنجاب پس از ۱۸ سال «سید غلام رضا نقوی» رهبر سپاه محمد سازمان شیعیان پاکستان را از زندان آزاد کرد.به گزارش تسنیم، حکم آزادی سید غلام رضا نقوی رهبر سپاه محمد سازمان شیعیان پاکستان را در حالی که 10 روز قبل صادر شده بود، روز گذشته پس از 18 سال از زندان آزاد کرد.نقوی پس از آزادی به خبرنگاران گفت: از 18 سال زندانی شدن نگرانی ندارد اما قتل و عام شیعیان در پاکستان برای وی بسیار نگران کننده است.وی در ادامه با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در پاکستان تاکید کرد: دولت پاکستان برای توقف و از بین بردن گروه‌های تروریستی تلاش کرده است اما باید رهبران و اعضای این گروه‌ها را نیز محاکمه کند.صدها نفر از جمله سید شاکر نقوی رهبر «جبهه متحد شیعه پاکستان» در زمان آزادی سید غلام رضا نقوی رهبر سپاه محمد در صفوف منظم وی را تا محل اقامتش همراهی کردند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید