ساعت مردانه آخرين وضعيت شش كودك قرباني مين در مريوان

سيدرضا رييس كرمي از ترخيص شش كودكي از بيمارستان نور افشار خبر داد كه دو هفته گذشته بر اثر انفجار مين در مريوان مجروح شده‌ بودند.به گزارش فارس، وي در اين خصوص گفت: «يكي از اين كودكان از ناحيه دو چشم آسيب ديده بود كه بينايي يك چشم را از دست داده است اما اميدواريم كه با عمل جراحي بينايي چشم ديگر حفظ شود. وزير بهداشت شخصا چشم اين كودك را معاينه كرد و شخصا پيگير معالجه چشم اين كودك است. متاسفانه يكي از كودكان يك پاي خود را از دست داده است اما سعي داريم با ساخت و اهداي پروتز به وي، اندكي او را تسكين دهيم. چهار كودك ديگر تنها با تركش زخمي شده بودند كه خوشبختانه توانستيم تمام تركش‌ها را از بدن آنها خارج كنيم.» 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید