ساعت مردانه کسری بودجه خانوار ایرانی همچنان پابرجاست

در سال گذشته هزینه خانوار ایرانی بیش از 700 هزار تومان کمتر از درآمد خانوار اعلام شد.به گزارش ایسکانیوز، بررسی های صورت گرفته از وضعیت خانوار شهری نشان می دهد در سال گذشته نیز مانند چند سال پیش هزینه خانوار ایرانی بیش از درآمدهای آن بوده است. هر چند فاصله هزینه ها و درآمد نسبت به سه چهار سال اخیر کاهش یافته است اما فشار ناشی از بالا بودن هزینه نسبت به درآمد همچنان پابرجاست .بررسی های صورت گرفته نشان می دهد درآمد پولی خالص خانوار ایرانی در سال گذشته 17 میلیون و 592 هزار و 850 هزار تومان بوده است که 67.4 درصد از کل درآمد خانوار را تشکیل می دهد.سهم درآمد پولی خانوار در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی در حدود 1.8 درصد کاهش یافته است.بر اساس این گزارش هزینه های خانوار ایرانی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 31.2 درصد و میزان درآمدهای خانوار نسبت به دوره مشابه قبل 32 درصد افزایش داشته است.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بخش مهمی از هزینه های خانوار به بخش مسکن و خوراک اختصاص دارد به طوری که نزدیک به 60 درصد از هزینه های خانوار به این دو بخش اختصاص دارد .این وضعیت نشان دهنده وجود مشکلاتی در خانوارهای ایرانی است چرا که با توجه به سنگینی هزینه های روزمره امکان تفریح و تحصیل و سرمایه گذاری و … کاهشی قابل توجه را تجربه می کند .در سالی که گذشت 32.1 درصد از درآمدهای خانوار به بخش مسکن (اجاره بها و ارزش گذاری اجاره مسکن) و 26.3 درصد از هزینه به بخش خوراکی و آشامدینی اختصاص دارد .فشار تورمی در این بخش رفاه خانوارهای ایرانی را نشانه رفته است . کارشناسان بارها هشار داده اند که با وجود کاهش نرخ تورم در کشور ، تورم در سبد غذایی و همچنین مسکن همچنان بالاست و باید تدبیری برای این بخش اندیشیده شود .در سال گذشته متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 284462 هزار ریال (ماهانه حدود 23705 هزار ریال) بود که نسبت به سال قبل 31.4 درصد افزایش داشته است.از کل این مبلغ، 26.3 درصد (حدود 74724 هزار ریال) سهم گروه هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها است که نسبت به سال 1391 معادل 31.5 درصد افزایش داشته است.در بین اقلام گروه هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص( معادل 6.1 درصد)متعلق به هزینه انواع گوشت بود.پس از آن به ترتیب هزینه میوه های تازه با 4.4 درصد، سبزی های تازه با 3.2 درصد، شیر و فرآوده های آن و تخم پرندگان با 3.1 درصد، آرد و رشته و غلات با 2.6 درصد و انواع نان و بیسکویت با 1.9 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.براساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار 0.4 درصد(حدود 1176 هزارریال)به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشت که در مقایسه با سال 1391، 36.3 درصد افزایش یافت.در این سال از کل هزینه های ناخالص خانوار 4.6 درصد (حدود 13149 هزار ریال) به گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال 91 از معادل 33.6 درصد افزایش برخوردار شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد 34.1 درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار(حدود 97074 هزار ریال)مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها بود که این میزان نسبت به سال 91 حدود 36.4 درصد افزایش نشان می دهد.در سال مورد بررسی از کل هزینه های ناخالص خانوار 4.2 درصد (حدود 11923 هزار ریال)به گروه هزینه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه اختصاص داشت که در مقایسه با سال 1391 معادل 23.6 درصد افزایش نشان می دهد.در سال مورد بررسی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 276867 هزار ریال(ماهانه حدود 23072 هزار ریال) بود که 69.2 درصد آن را درآمد پولی ناخالص و 30.8 درصد از درآمد غیرپولی تشکیل شده است.در سال 1392 کل درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود 32.4 درصد افزایش داشت(میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل 29.4 درصد و درآمد غیرپولی 39.3 درصد بود).یافته های این بررسی مؤید آن است که در بین درآمدهای پولی ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش های دولتی و عمومی 23.9 درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی 24.3 درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی 50.9 درصد، درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی 38.3 درصد، درآمدهای متفرقه 26.2 درصد و درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم 36.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.بر اساس این گزارش در بین درآمدهای غیرپولی بیشترین سهم (معادل 80.2 درصد)به ارزش اجاره مسکن شخصی (مالک نشین) اختصاص داشت که معادل 24.7 درصد از کل درآمدهای پولی و غیرپولی را تشکیل داده است.در سال 1392 بررسی از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در 79 شهر و با مراجعه به 12 هزار و 300 خانوار نمونه انجام شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید