ساعت مردانه راه‌اندازي جوانسراها و مراكز مشاوره كسب‌وكار

رييس كميته اشتغال و مسكن جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: براساس نخستين جلسه اين كميته قصد داريم زمينه راه‌اندازي جوانسراها، المپيادهاي مهارت‌هاي شغلي و تاسيس مراكز مشاوره كسب و كار جوانان را در كشور فراهم كنيم.مجيد نداف در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: اشتغال يكي از مهم‌ترين نيازهاي جامعه جوانان امروز است و بيكاري مهم‌ترين آسيب نظام اقتصادي خانوارهاي داراي جوان به شمار مي‌رود. وي افزود: به طور متوسط26 درصد جوانان كشور بيكار هستند كه اين آمار متاسفانه در برخي استان‌ها فراتر از يك بحران معمولي به حدود 60 درصد نيز مي‌رسد. اين حجم از بيكاري متاثر از ناكارايي نظام آموزشي و مهارتي كشور و سوء برنامه‌ريزي و سياستگذاري دولت‌هاي نهم و دهم در عرصه سرمايه‌گذاري و توليد شغل رقم خورده است كه مويد اين موضوع آمار ارايه شده كميسيون اقتصادي اتاق ايران است. رييس كميته اشتغال و مسكن جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: بر اساس آمار اين كميسيون از سال 1384 به بعد 415 هزار شغل در بخش صنعت و 497 هزار شغل در بخش بازرگاني و تجارت و تعداد قابل توجهي از اشتغال در بخش ساخت و ساز و مسكن از دست رفته است كه البته در اين بين716 هزار شغل در بخش غيرقابل طبقه‌بندي مشاغل ايجاد شده است كه سرجمع اين موارد حاكي از منفي بودن خالص اشتغال ايجاد شده و رشد مشاغل كاذب است. وي با بيان اينكه جوانان مهم‌ترين پتانسيل و منشأ تحولات توسعه كشورها هستند، اظهار كرد: بي‌توجهي به موضوعات اين گروه اجتماعي، چالش جدي را پيش روي حركت رو به رشد جوامع بالاخص كشور ما خواهد گذاشت. دولت يازدهم با اين رويكرد و با بهره‌گيري از نظرات مديران اقتصادي كشور، متخصصان و استادان دانشگاه از زمان آغاز به كار، با به چالش كشيدن اين مهم در سطح وسيعي از جامعه برنامه‌هاي مناسبي در جهت اقدامات اساسي در اين حوزه تدارك ديده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید