ساعت مردانه درسی که با بخشیدن فوتبالیست‌ها به مشمولان سربازی دادیم!

۲۴ ماه خدمت سربازی؛ تصورش هم برای خیلی مشمولان سخت است که باید پس از پایان تحصیلات، در روزگاری که در بازار کار به سختی جای خالی برای ایشان یافت می‌شود و هر روز در جا زدن به معنای ماه‌ها جاماندن از رشد نرخ‌ها و در نتیجه دور شدن از اهدافی چون خرید مسکن است؛ اما این قانونی ا‌ست که برای عموم نوشته شده و راه گریزی از آن نیست؛ مگر آنکه… . نخست: «کارت هوشمند» پیش درآمد ارائه خدمات!به گزارش «»، پرونده پر سر و صدای کارت‌های جعلی سربازی شماری از فوتبالیست‌های شاغل در لیگ بر‌تر، در حالی به سرانجام خوش رسید که سخت‌گیری درباره رعایت قانون خدمت وظیفه عمومی و مشتقات آن، دورنمای دیگری از پرونده به ذهن متبادر می‌کرد. از جمله این سخت‌گیری‌ها، لزوم تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت صادره در سال‌های گذشته با انواع هوشمند است؛ قانونی که مدتی پیش ابلاغ شده، یکی دو بار مهلت در نظر گرفته شده برای آن تمدید شده و سرانجام به اینجا رسیده که تقریبا می‌توان گفت کارت‌های غیر هوشمند از نظر مرجع صادر کننده معتبر نیست. این را می‌شود در گفت‌وگو با افرادی که برای تعویض گذرنامه به مراکز خدماتی پلیس +۱۰ مراجعه کرده‌اند، دریافت که یکی از شروط لازم برای انجام کارشان، ارائه کارت پایان خدمت/معافیت هوشمند است. با این حساب، می‌توان دریافت که کارت‌های صادر‌ه برای فوتبالیست‌ها از نوع هوشمند بوده، زیرا بسیاری از ایشان سفرهای متعددی به خارج از کشور داشته و دارند. بعد: هر چه تخلف بزرگ‌تر، تخفیف در مجازات بزرگتر/کوچک‌تر‌ با اندکی دقت در این نکته می‌توان دریافت که کارت‌های پایان خدمتِ اشکال‌دار فوتبالیست‌ها، جعلی نبوده، بلکه جعل در مستندات صدور این کارت‌ها رخ داده است؛ یعنی مستندات و مدارکی برای صدور کارت از مرجع قانونی ارائه شده که جعلی بوده است تا در ‌‌نهایت محصول نهایی (معافیت این افراد) خدشه‌ناپذیر به نظر برسد. به عبارت بهتر، جعل بزرگتری در پس پرده معاف شدن این سربازان از خدمت سربازی وجود دارد؛ جعلی که به کمک آن این افراد توانسته‌اند به راحتی پیش نیاز صدور گواهی‌نامه، گذرنامه و برخی مجوزهای دیگر را در اختیار بگیرند و در نتیجه از همه مواهبی که سایرین پس از ده‌ها ماه خدمت به دست آورده‌اند، بهره‌مند شوند. با این یادآوری جا دارد که بپرسیم آیا چنین جعلی به مراتب بزرگ‌تر از جعل خود کارت پایان خدمت نیست که‌گاه قابلیت ارائه به هیچ نهادی را ندارد، ولی در صورت توقیف آن از فردی، وی را به دلیل جعل این سند به عقوبتی مثال زدنی دچار کرده و راهی خدمت سربازی با ماه‌ها اضافه خدمت می‌کنیم؟ فرجام: تنبیه کردیم یا جایزه دادیم؟ وقتی همه این موارد را از ذهن می‌گذرانیم و بعد سرنوشت فوتبالیست‌هایی را که نامشان در فهرست «سربازی گیت» افشا شده بود، مرور می‌کنیم، از اینکه می‌بینیم بزرگ بودن جعل صورت گرفته ظاهرا هیچ تأثیری در نتیجه پرونده نداشته، اگر نگوییم ناراحت می‌شویم، دست کم خرسند نخواهیم شد! کافی است سری به دیدگاه‌ها و آرای عمومی درباره این پرونده بزنیم تا دریابیم خیلی‌ها مجوز بازی کردن این فوتبالیست‌ها در لیگ بر‌تر، بدون آنکه به خدمت عمومی فراخوانده، دادگاهی شده و اضافه خدمت و تنبیهات دیگری از بابت جعل اسناد را متحمل شوند، چیزی در حد جایزه دادن به این خاطیان و بی‌توجهی به قانون می‌دانند. البته کم نیستند شمار افرادی که بر این باورند، این پرونده باید به محاکمه علنی این افراد و همدستانِ شاغلشان در نهادهای گوناگون ختم می‌شد تا هم درس عبرتی باشد برای آنان که فکر قانون‌شکنی به ذهنشان راه می‌یابد و هم گامی در راستای احقاق حقوق عمومی مشمولان خدمت باشد؛ حقوق آنهایی که با این انگیزه به خدمت مقدس سربازی می‌روند که این قانون عمومی‌ است، استثنایی ندارد و خاطیان از آن با عقوبتی سخت روبه‌رو خواهند شد!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید