ساعت مردانه نگاه شما: راهپیمایی عاشورا در ایرلند

عزاداران حسینی از اقوام و ملیتهای مختلف به مناسبت شهادت سالار شهیدان و عاشورا از جلوی کلیسای کرایس چرچ تا میدان اوکانل در مرکز شهر دوبلین راهپیمایی کردند. فرستنده: شاهرخ ناظمی 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید