ساعت مردانه زلزله ۴.۶ بندر خمیر را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ بندر خمیر از توابع استان هرمزگان را لرزاند.به گزارش مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ساعت ۲۲ و ۱۳ دقیقه شهر بندرخمیر را لرزاند.این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی ۲۷.۰۶ شمالی و ۵۵.۱۲ شرقی در عمق ۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید