ساعت مردانه اعتراض به ورود مردان در اصناف زنانه

جمهوری اسلامی نوشت:گسترش فروشگاه‌هاي لوازم آرايشي، پوشاك و لباس‌هاي زير زنانه و… كه غالباً توسط فروشندگان مرد اداره مي‌شوند، اين پرسش را ايجاد كرده است كه چرا نهادها، سازمان‌ها، معاونت‌ها و مشاورت‌هاي امور زنان و انجمن‌هاي تخصصي زنان كشور كه همواره دغدغه كاريابي و ايجاد اشتغال براي زنان را دارند، درصدد بر نمي‌آيند با همكاري اصناف قوانيني را به تصويب مجلس برسانند كه كارهاي اختصاصي بانوان به خود ايشان واگذار شود. انحصار قانوني كارهاي خاص زنانه به بانوان، مي‌تواند علاوه بر تضمين درصدي از اشتغال آنها، مانع بروز مفاسد شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید