ساعت مردانه واریز قسط چهارم دارایی‌های مسدود شده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام
کرد: قسط چهارم از دور دوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران به حساب این بانک
واریز شد.

به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا از روابط
عمومی بانک مرکزی، مبلغ 500میلیون دلار آمریکا براساس توافق ایران و گروه 1+5 بابت
بدهی کشورهندوستان در قالب قسط چهارم از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب
بانک مرکزی ایران واریز شد.

با احتساب واریز قسط چهارم مبلغ 1.9 میلیارد
دلار از کل مبلغ 2.8 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

همچنین طبق این توافقات، در مرحله اول
4.2 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی طی 8 قسط دریافت شده بود.

در راستای توافق ژنو بناست 2.8 میلیارد
دلار در قالب 6 قسط به حساب ایران واریز شود.

به گزارش ایرنا، تیم مذاکره کننده ایرانی
در راستای مذاکرات با 1+5 طی ماه های گذشته با غرب به توافق رسید که در ابتدا 4.2
میلیارد دلار از دارایی های نفتی ایران که در کشورهای غربی در پی تحریم ها بلوکه شده
بود در قالب چند قسط آزاد شود و در اختیار ایران قرار گیرد.

بعد از اتمام سررسید قسط های 4.2 میلیارد
دلاری و ادامه مذاکرات ایران با 1+5 توافق دیگری انجام شد با این محور که 2.8 میلیارد
دلار دیگر از دارایی های بلوکه شده ایران در قالب شش قسط آزاد شود.

براساس توافقات بناست مبلغ دو میلیارد
و 800 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده در چهار قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط
400 میلیون دلاری در فواصل زمانی حدود سه هفته ای آزاد و در اختیار ایران قرار گیرد.

آنطور که در زمان بندی توافق دوم ژنو قید
شده 26 شهریور ماه مصادف با 17 سپتامبر موعد دریافت سومین قسط 2.8 میلیارد دلاری
به ارزش 400 میلیون دلار بود که در اختیار ایران قرار گرفت.

براساس زمان بندی توافق ژنو بناست دو
قسط پایانی 2.8 میلیارد دلار به ترتیب به ارزش 500 و 400 میلیون دلار در روز 12
آبان 1393 (3 نوامبر 2014) و روز دوم آذر 1393 (23 نوامبر 2014) سررسید شود.

براساس زمان بندی توافق ژنو بناست دو
قسط پایانی 2.8 میلیارد دلار به ترتیب به ارزش 500 و 400 میلیون دلار در روز 12
آبان 1393 (3 نوامبر 2014) و روز دوم آذر 1393 (23 نوامبر 2014) سررسید شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید