ساعت مردانه تکذیب هشدار آمریکا به دیکتاتور سابق یمن

سفارت آمریکا اخبار مربوط به تعیین ضرب
الاجل برای علی عبدالله صالح دیکتاتور سابق یمن برای ترک خاک این کشور تا جمعه را
تکذیب کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری مأرب پرس، سفارت
آمریکا در صنعاء اعلام کرد که اخبار مربوط به اینکه سفیر این کشور از علی عبدالله
صالح دیکتاور سابق یمن خوسته است تا جمعه خاک کشور را ترک کند، صحت ندارد.

سفارت آمریکا همچنین تاکیدک ردک ه این گزارش نادرس است و
هیچ پیامی در این خصوص از آمریکا به صالح ارسال نشده است.

این در حالی است که پایگاه الموتمر نت سخنگوی حزب کنگره
اعلام کرده بود که سفیر آمریکا در صنعا به صالح اعلام کرده است که باید تا پیش از
جمعه خاک کشور را ترک کند.

یک منبع مسئول در دفتر علی عبدالله صالح گفته بود که سفیر
آمریکا در صنعا تهدید کرده است در صورتی که علی عبدالله الصالح خاک یمن را تا جمعه
ترک نکند، وی را تحریم خواهد کرد.

وی افزود: علی عبدالله صالح این درخواست آمریکا را دخالت
آشکار در امور یمن برشمرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید