ساعت مردانه این بیماری هر ۶ ثانيه يک قرباني مي‌گيرد

ديابت يا همان مرض قند، بيماري است که مانند خوره به جان فرد مي افتد و ذره ذره دستگاه ها و اعضاي مختلف بدن را درگير مي کند. بيماري که کوچک و بزرگ نمي شناسد و در هر سن و سالي به سراغ من و شما مي آيد.به نوشته خراسان، براي پيشگيري از اين بيماري راهي نداريم جز اين که رژيم غذايي روزانه مان را اصلاح کنيم و فعاليت بدني کافي داشته باشيم. اين توصيه ها، نسخه هايي براي پيشگيري از انواع بيماري هاست و براي به کار بستن آن نيز بايد گفت فردا دير است و از همين لحظه بايد شروع کرد. آيا تا به حال به اين نکته توجه کرده ايد که شير مادر به عنوان بهترين غذاي کودک چه ميزان قند دارد؟ و چرا بسياري از ما به غلط به نوزادي که به دنيا مي آيد، آب قند مي دهيم؟ و به محض اين که غذاخور شد نوشابه را داخل شيشه شيرش مي ريزيم يا آب ميوه هاي صنعتي را به خوردش مي دهيم؟ حتي اگر انواع شيرخشک را مزه کرده باشيد متوجه مي شويد که ميزان زيادي قند دارد بيشتر ما با اين تصور نادرست که کودک هرچه تپل تر، زيباتر و سالم تر، به کودکانمان انواع شيريني ها را مي دهيم و با اين کار او را در معرض بيماري قرار مي دهيم.آيا به اين موضوع فکر کرده ايد که چرا هنگام عيادت از بيمار براي وي کمپوت و آبميوه و شيريني مي بريم؟ چرا اين قدر اشتباهاتمان را تکرار مي  کنيم؟ بي گمان اين اشتباهات به تدريج جزو سبک زندگي مان مي شود و باز بايد کلي فرهنگ سازي کنيم و کلي وقت بگذاريم تا اشتباهات زندگي مان را به زحمت حذف کنيم. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید