ساعت مردانه آموزش به ده ها هزار نانوا برای افزایش کیفیت نان

طرح آموزشی نانوایان در راستای عملیاتی کردن قانون برنامه پنجم از سال 1389 اجرا شده و تاکنون 83 هزار و 467 نفر نانوا در سراسر کشور از مزایای دوره های آموزشی پخت نان بهره مند شده اند.به گزارش ایسنا، طرح آموزش نیروهای انسانی شاغل در واحدهای نانوایی از طرح‌های کیفیت محور نان است که در سال جاری نیز شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق با عقد قرارداد با سازمان آموزشی فنی و حرفه ای این طرح را پیگیری کرده‌ و حدود 6000 نانوا آموزش‌های مهارت پخت نان را فرا گرفتند.طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، این طرح تاکنون با صرف هزینه 27 میلیارد ریالی به اجرا در آمده که ثبت نام و شرکت در دوره ها برای متصدیان و شاغلان واحدهای تولید نان بدون صرف هزینه بوده و کلیه هزینه ها را دولت متقبل شده است.بر اساس این گزارش، برخی از استان ها در زمینه اجرای طرح آموزشی نیروهای انسانی شاغل در واحدهای نانوایی بسیار فعال بوده اند و به طوریکه در شش ماهه اول سال جاری شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با عملکرد خوبی که در این زمینه داشت، موفق شد تا پیش بینی آموزشی را به طور کامل محقق کند.مدت اجرای این طرح پنج سال است و در اواخر سال آینده اجرای این طرح به پایان خواهد رسید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید