ساعت مردانه یک نماینده: اعدام شیخ نمر خط قرمز ماست

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام قوا در کشور باید در این باره وارد عمل شده تا شیخ نمر، این عالم مجاهد اعدام نشود زیرا اعدام شیخ نمر جزء خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به انتشار خبر لغو حکم اعدام شیخ نمر، مجتهد شیعه عربستانی در برخی رسانه ها گفت: اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به ملک عبدالله، پادشاه عربستان نامه ای نوشته و درخواست آزادی این عالم مجاهد را کرده امری مسلم است اما هنوز این خبر را که در پی این درخواست پادشاه عربستان حکم اعلام را لغو کرده تایید نمی کنم و خبری در این باره ندارم.وی افزود: تمام قوا در کشور باید در این باره وارد عمل شده تا شیخ نمر، این عالم مجاهد اعدام نشود زیرا اعدام شیخ نمر جزء خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: باید همه دست به دست هم دهیم تا این روحانی مومن اعدام نشود، هرکس بتواند به هر اندازه کاری کرده و قدمی در این جهت بردارد ما نیر حمایت کرده و دنباله رو خواهیم بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید