ساعت مردانه هوای تهران پاک است

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران گفت: امروز شاخص کیفیت هوای تهران در محدوده پاک قرار گرفت.به گزارش ایسنا، محمد رستگاری درباره شرایط کیفی هوای امروز چهارشنبه تهران، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات حاصل از دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی بر ساعت ۱۱ صبح امروز، هوای تهران در شرایط پاک قرار دارد.معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران، افزود: بر همین اساس شاخص آلاینده‌های منواکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن و همچنین دی‌اکسید گوگرد به ترتیب روی اعداد 25، 22، 40 و 23 قرار دارد.رستگاری یادآور شد: این در حالی است که شاخص کیفیت هوا در خصوص آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از۱۰ میکرون و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به ترتیب روی اعداد 23و 45 قرار دارد که هردو در شرایط پاک هستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید