ساعت مردانه طرح پرداخت حق مأموریت سفرهای خارجی

طرح پرداخت حق فوق‌العاده مأموریت سفرهای خارج از کشور در جلسه هفته آینده کارگروه اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بررسی می‌شود.به گزارش فارس، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده به طرح ساماندهی خدمات‌رسانی به روستاها رسیدگی می‌کند.رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و رسیدگی به لایحه شوراهای حل اختلاف دیگر دستور کار هفته آینده کمیسیون مذکور است.کمیسیون برنامه و بوجه و محاسبات مجلس همچنین سه‌شنبه هفته آینده با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط جهت ارائه گزارش عملکرد تبصره(3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور(منابع و مصارف مربوط به واگذاری‌ها) این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.دعوت از رئیس سازمان زندانها و اقدامات، تأمینی کشور جهت ارائه گزارش عملکرد و مشکلات و نارسائی‌های اعتبارات این سازمان دیگر دستور کار سه‌شنبه هفته آینده این کمیسیون است. بررسی طرح پرداخت حق فوق‌العاده مأموریت سفرهای خارج از کشور دستور کار یکشنبه هفته آینده کارگروه اجتماعی این کمیسیون است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید