ساعت مردانه تشكيل كارگروه ويژه بررسي وضعيت هواي اهواز

پيرو مشكلات تنفسي پيش آمده براي تعدادي از هموطنان اهوازي در جلسه فوق‌العاده‌اي به دعوت معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست براي بحث در مورد آخرين نتايج بررسي‌ها و اقدامات صورت گرفته با حضور معاونين وزارتخانه‌هاي نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مديران استاني خوزستان در محل سازمان حفاظت محيط‌زيست برگزار شد.به گزارش مهر، در اين جلسه ضمن بررسي علل متعدد احتمالي اين حادثه همچون پديده گرد و غبار، آلاينده‌هاي ناشي از فلزهاي نفتي يا احتمال وجود برخي اسپورهاي قارچي و عوامل حساسيت زاي گياهي صحبت و بر اساس سنجش‌ها و مطالعات صورت گرفته تصميماتي اتخاذ شد.در اين جلسه علاوه بر اتخاذ تصميم در خصوص ضرورت اطلاع‌رساني به موقع به مردم، مقرر شد كارگروه ويژه‌يي جهت بررسي و پايش مستمر وضعيت با محوريت سازمان حفاظت محيط‌زيست تشكيل و هماهنگي‌هاي لازم بين دستگاهي صورت گيرد. بنابراين گزارش، همچنين مقرر شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش دقيق وضعيت مراجعه كنندگان به مراكز درماني را از جهت تشخيصي، نوع علايم و عوامل دخيل براي شناسايي منشأ اصلي بيماري ارايه دهد. وزارت نفت نيز ملكف شد اقدامات لازم براي تكميل طرح آماك، جمع‌آوري گازهاي همراه نفت را انجام و براي تسريع آن تلاش كند، همچنين موضوع تثبيت خاك و مالچ پاشي 200 هزار هكتار اراضي منطقه با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست توسط وزارت نفت دنبال شود. لازم به ذكر است، سال گذشته در پي بروز بيماري‌هاي قلبي و تنفسي همزمان با بارندگي‌ها در اهواز، سازمان حفاظت محيط زيست ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا را در اين شهر تكميل و علاوه بر آلاينده‌هاي متداول، هيدروكربن‌هاي خاص نيز پايش شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید