ساعت مردانه برخورد وزارت بهداشت با تبلیغ کالاهای مضر

معاون اجرایی اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد، امور استان ها و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: اداره کل بازرسی در زمینه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور تعاملاتی را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته است.به گزارش مهر به نقل از ایفدونا، مهندس نادر عسگری در خصوص اقدامات اداره کل بازرسی در زمینه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور و همچنین تعاملاتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همین راستا صورت گرفته است، افزود: حوزه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور موضوعی است کشوری و با توجه به وظایف این اداره کل در راستای برنامه ریزی، هماهنگی و ایجاد هم افزایی در بین دانشگاه های علوم پزشکی به خصوص معاونت های غذا و دارو به منظور تقویت بازرسی های ویژه از ابتدای سال جاری تلاش مضاعفی در خصوص ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین حوزه های نظارتی و سایر ارگان های ذیربط صورت پذیرفته است.وی گفت: به همین منظور از ابتدای سال 93 با هماهنگی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، جلساتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی برگزار شده است.عسگری گفت: خوشبختانه نخستین جلسه تعاملی بین پلیس و بازرسان ویژه سازمان غذا و دارو با حضور بازرسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی  به میزبانی اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو برگزارشد. در این جلسه ضمن تبادل تجربه و غنی سازی روش های مبارزه با عرضه قاچاق به تقویمی از برنامه ریزی و هماهنگی بین گروه های مشابه در استان های کشور رسیدیم همکاران ما از مدرسان ناجا اصول و مراحل و دقایق امنیتی مبارزه با قاچاق را فرا گرفتند و بازرسان دانشگاه ها و سازمان غذا و دارو مطالبی درخصوص انواع کالاهای قاچاق سلامت محور و مخاطرات آنها برای جامعه ارائه دادند که بدون شک پلیس با آگاهی بیشتر در کشف این اقلام موثر تر خواهد بود.وی در ادامه افزود: این نوع هم افزایی با پلیس در قالب یک همایش کشوری با حضور نماینده بازرسی غذا و داروی تمام دانشگاه ها ی علوم پزشکی به منظور تقویت مبارزه با عرضه کالاهای غیر مجاز سلامت محور تا پایان سال برگزار خواهد شد.عسگری افزود: به منظور جلوگیری از ترویج مصرف اقلام مضر برای سلامت جامعه که متاسفانه در فضاهای مجازی و برخی شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود فرآیندی پیش بینی شده که با همکاری وزارت ارشاد و قوه قضائیه در دست پیگیری است، اما بدون شک مردم فرهیخته ما بایستی بدانند هر نوع دارو ویا مکمل که در این گونه شبکه ها تبلیغ می شوند در جوامع علمی پزشکی کاربردی ندارند و متاسفانه مصرف این اقلام در مواردی نیز منجر به آسیب های غیر قابل جبرانی شده اند.معاون اجرایی اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو در پایان گفت: امیدوارم مردم فهیم ما پیش از مصرف هرگونه دارو، مکمل و تقویتی و یا تجهیزات حتما با پزشک متخصص مشورت نمایند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید