ساعت مردانه “وندی شرمن” قائم مقام وزارت خارجه آمریکا شد

خبرگزاری سی‌ان‌ان گزارش داد، “وندی شرمن” قائم مقام جدید وزارت خارجه آمریکا شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ خبرگزاری سی‌ان‌ان گزارش داد، “وندی شرمن” قائم مقام جدید وزارت خارجه آمریکا شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید