ساعت مردانه علی خرم مشاور ظریف نیست

در روزهای
اخیر مصاحبه آقای علی خرم از دیپلمات های سابق در یکی از روزنامه های سراسری کشور،
انتقادات رسانه ای در رابطه با محتوای این مصاحبه دربرداشته است.

در همین زمینه یکی از افراد اشنا با
ساختار وزارت امور خارجه در واکنش به بیان رابطه میان اقای خرم و وزارت خارجه و وزیر امورخارجه عنوان داشت؛ اقای خرم یکی از دیپلمات های سابق وزارت خارجه و سابقه
مشاوره ایشان مربوط به زمان وزارت آقایان ولایتی و خرازی می باشد. وی در ادامه افزود: آقای علی
خرم از مشاورین وزیرخارجه فعلی نیست و متاسفانه بعضی از رسانه ها به اشتباه سمت
ایشان را مشاور دکتر ظریف درج می نمایند. در واقع لیست افرادی که از آقای دکتر
ظریف حکم مشاوره گرفته اند؛ مشخص است و اسمی از ایشان وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته با توجه
به اینکه دکتر علی خرم در سال های اخیر بیشتر به تدریس می پردازند؛ نظریات ارائه
شده توسط ایشان نظریات کارشناسی، شخصی و قابل احترام است. اما هیچ قرابتی با
نظریات تیم مذاکره کننده هسته ای و همچنین
دیدگاه رسمی وزارت خارجه ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید