ساعت مردانه عزاداری محرم در دوران قاجار

در عصر قاجار با شروع ماه محرم خیابان ها و کوچه و شهر به پرچم های سیاه مزین می شد و در تهران در نزدیک به دویست هیات مراسم عزاداری بر قرار بود؛ به گزارش «» به نقل از فرارو در این میان شاهان نیز همراه با مردمی که رسوم و آداب عزاداری محرم را به جا می آوردند مراسم سوگواری برگزار می کردند.ناصرالدین شاه قاجار که سخت خود را شیفته معصومین و بویژه امام حسین(ع) نشان می داد شاید بیش از دیگر شاهان قاجار خود را پایبند به عزاداری عاشورا می دانست. او در طول دوران سلطنت خود با ساخت تکیه دولت که گفته می شود بر اساس ساختمان “رویال البرت هال” در لندن طراحی شده بود هر شب مراسم روضه خوانی و سوگواری برگزار می کرد. در این میان مورخان علاقه زیاد شاه به اجرای نمایش تعزیه را دلیلی بر بنای تکیه دولت در دوره او می دانند.  در آن روزها عکاسان دربار و غیر دربار نیز بی کار نبوده و مراسم عزاداری و آئین های عزاداری را به ثبت تصویر می رساندند. عکس هایی که کسانی چون محمد حسن میرز، آنتوان سوریوگین، عبدالله قاجار و تنی چند از دیگر عکاسان قاجار از آئین ها عزاداری عصر قاجار گرفته‌اند امروز خود یکی از منابع مستند فرهنگ عزاداری در یکصد سال گذشته است. تکیه دولت محل برگزاری مراسم ویژه عزاداری با حضور شاه
مراسم عزاداری در تکیه دولت مراسم قمه زنی در روز عاشورا مراسم روضه خوانی محرم مراسم تعزه خوانی قفل آجین کردن بدن
بازیگران نمایش تعزیه یکی از بازیگران نمایش تعزیه نمایش تعزیه نمایش تعزیه مراسم عزاداری روز عاشورا در میدان توپخانه مراسم روضه خوانی مراسم عزاداری در مسجد جامع دسته جات عزاداری عاشورا در خیابان های تهران

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید